W dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Ciechocinku odbywał się XXV Kongres Gmin Uzdrowiskowych. Było to wydarzenie wpisane w Obchody 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek, które zostały objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
W przeddzień uroczystego otwarcia Kongresu miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. SGURP jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą gminy, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej lub starają się uzyskać status uzdrowiska. Stowarzyszenie monitoruje procesy legislacyjne i podejmuje działania zabezpieczające interesy gmin uzdrowiskowych w aktach prawnych odnoszących się do problematyki ich funkcjonowania.

Dzięki otrzymanemu zaproszeniu, mieliśmy przyjemność zaprezentować tematykę ochrony środowiska w gminach uzdrowiskowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań geoinformatycznych. Zaprezentowaliśmy możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej z uwzględnieniem zadań przewidzianych w Ustawie o samorządzie gminnym w zestawieniu z zadaniami gmin uzdrowiskowych i gmin posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz ustanowionymi formami ochrony przyrody.

Dużo uwagi poświęciliśmy także nowym możliwościom jakie są dostępne dzięki danym pozyskiwanym poprzez skaning laserowy LIDAR. Chmura punktów, numeryczny model terenu oraz przetwarzanie i łączenie różnorodnych danych pochodzących z różnych źródeł dają zupełnie nowe możliwości analiz.

Na koniec wystąpienia uchyliliśmy rąbka tajemnicy przedstawiając informacje o aktualnie realizowanym dla Muszyny, innowacyjnym projekcie opracowywanym z wykorzystaniem wspomnianych technologii. Rozwiązanie znajduje się w finalnej fazie opracowania i zostanie zaprezentowane już w niedługim czasie.

Galeria zdjęć: