szerzyny-radgoszcz-ipmap

W niedługim czasie do grona samorządów korzystających z Systemu Informacji Przestrzennej IPmap dołączą Gminy Szerzyny oraz Radgoszcz. W obu przypadkach Gminy podjęły decyzję o wyborze profesjonalnego systemu obsługiwanego na lokalnym serwerze w Urzędzie, a nie poprzez Internet.

Mimo coraz lepszego dostępu do Internetu należy pamiętać jeszcze o innych istotnych aspektach związanych z wyborem sposobu swojej codziennej pracy.

Praca na lokalnym serwerze to przede wszystkim:

  • większy komfort pracy – system informacji przestrzennej przetwarza ogromną ilość danych graficznych – zarówno wektorowych ale również rastrowych, przesyłanie takiej ilości danych w sieci lokalnej jest znacznie szybsze. Istotny wpływ na szybkość jak i precyzję działania ma także wykorzystanie aplikacji desktopowych GIS przystosowanych do przetwarzania tego typu danych zamiast użycia mało wydajnych przeglądarek internetowych.
  • większe bezpieczeństwo danych – należy mieć na uwadze, iż w systemie mogą być przetwarzane dane osobowe, które muszą być szczególnie chronione przed dostępem przez osoby nieupoważnione. System lokalny jest niewidoczny z zewnątrz Urzędu, a dostęp do niego mają jedynie autoryzowani użytkownicy posiadający login i hasło zgodne z obowiązującą polityką bezpieczeństwa.
  • brak pełnej zależności od podmiotów zewnętrznych – za możliwość pracy w systemie IPmap nie trzeba płacić abonamentu. Z tego względu nie może dojść do sytuacji, w której pewnego dnia dostęp do systemu zostaje zablokowany z powodu braku wniesienia stosownej opłaty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że praca lokalna nie oznacza przy tym izolacji. System jest w pełni przygotowany na pobieranie danych z zewnątrz jak i ich udostępnianie w wybranym i dopuszczalnym zakresie w Internecie.

Gminy Szerzyny oraz Radgoszcz dzięki wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej IPmap usprawnią pracę Urzędu m.in. w zakresie planowania przestrzennego, zarządzania zasobami mienia gminnego łącznie ze szczegółowymi informacjami na temat form władań. Portal mapowy usprawni z kolei komunikację z mieszkańcami oraz wspomoże promocję Gmin.