Za kilka miesięcy pracownicy Urzędu Gminy Wierzchosławice będą mogli w jeszcze prostszy i efektywniejszy sposób zarządzać danymi odnośnie nieruchomości gminnych oraz powiązanych z nimi formami władania. Będzie to możliwie dzięki rozpoczęciu współpracy w zakresie wdrożenia nowoczesnego oprogramowania do gospodarki nieruchomościami gminy o nazwie IPmienie.

W przeciwieństwie do często spotykanych rozwiązań, IPmienie to nie tylko kolejna warstwa na mapie z możliwością dodania informacji opisowej. IPmienie to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na wprowadzanie oraz zarządzanie danymi poprzez zaawansowane ale proste w obsłudze narzędzia.

Każdy wprowadzany do systemu obiekt można umieścić na mapie – zarówno poprzez wskazanie w EGiB (działki lub budynki) jak również poprzez narysowanie jego geometrii lub umieszczenie reprezentującego go znaku graficznego.

W zależności od typu obiektu, w systemie można gromadzić informacje dotyczące m.in. formy własności, powierzchni, wartości, posiadanych udziałów, numeru KW, KŚT, numeru inwentarzowego, użytków, powiązanych dokumentów wraz z załączeniem ich wersji elektronicznych/skanów, wszelkich uwag, itp.

Wprowadzone do systemu obiekty można dodatkowo grupować wg własnych kategorii, np: oświata, tereny zielone, drogi itd.

Wszystkie obiekty oraz umowy można przeglądnąć również w formie tabelarycznej na wzór Excela wraz z możliwością niezależnego filtrowania i sortowania danych we wszystkich kolumnach.

Zaawansowane możliwości oprogramowania IPmienie pozwalają również na dokonywanie waloryzacji umów w rozbiciu na różne grupy waloryzacji oraz różne wskaźniki.

Wszelkie wprowadzone dane służą następnie do szybkiego wyszukiwania informacji, wyświetlania obiektów na mapie (kolor na mapie może odpowiadać np. formie własności) oraz do generowania raportów. Odpowiednio zasilony oraz aktualizowany na bieżąco system jest w stanie wygenerować raporty pomocne przy wypełnieniu deklaracji podatkowej.

Na indywidualne życzenie, jesteśmy w stanie przygotować różne nietypowe raporty pod potrzeby konkretnej gminy.

Oczywiście tak jak w przypadku innych modułów Systemu IPmap, w oprogramowaniu istnieje możliwość dołączenia i wyświetlania innych warstw tematycznych, np:

 • ortofotomapy
 • SUiKZP, MPZP
 • uzbrojenia terenu
 • sieci dróg, itp.

W module dostępne są także standardowe narzędzia i funkcje, m.in:

 • podręczna wyszukiwarka działek (EGiB i/lub LPIS) z możliwością wielokolumnowego filtrowania i sortowania
 • kompozytor wydruków pozwalający na dokonanie: wydruku lub eksportu do pliku pdf/pliku graficznego pożądanego widoku mapy w zadanej skali
 • narzędzie pomiarów powierzchni i odległości z opcją przyciągania (tzw. snapowania) działające na wszystkich warstwach wektorowych

Kilka ważnych kwestii dotyczących wdrożenia:

 • system wraz z bazą danych jest instalowany na lokalnym serwerze w Urzędzie – żadne dane nie są eksportowane na zewnętrzne serwery
 • licencja obowiązuje na czas nieograniczony oraz na nieograniczoną ilość stanowisk komputerowych – system może więc działać w całym urzędzie, można natomiast zadbać o to, aby tylko określeni pracownicy byli w stanie modyfikować dane, a inni mogli je jedynie odczytywać
 • po wdrożeniu umożliwiamy zastosowanie okresu testowego, podczas którego pracownicy mogą korzystać z aplikacji bez obaw o dane – po ustalonym czasie przywrócimy pierwotny stan bazy danych
 • wdrożenie to nie koniec naszych wspólnych kontaktów tylko ich początek – możemy spotkać się na ponownym szkoleniu, chętnie weźmiemy pod uwagę wszelkie sugestie wynikające z codziennej pracy, stworzymy nowe raporty uwzględniające inne zakresy i typy danych

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailowo, natomiast działanie systemu chętnie przedstawimy podczas prezentacji.

Zapraszamy do kontaktu!