Nawiązując do hasła zawartego w logo, Dąbrowa Tarnowska otwiera się na nowe możliwości i wdraża System Informacji Przestrzennej IPmap.
SIP to większe możliwości zarówno dla samego Urzędu jak i mieszkańców, potencjalnych inwestorów oraz osób odwiedzających teren Gminy w celach turystycznych.

Pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymają między innymi zaawansowany moduł IPplan służący do zarządzania MPZP oraz Studium. Rozwiązanie oprócz podglądu załączników graficznych na podkładzie aktualnej Ewidencji Gruntów i Budynków, umożliwi także szybkie generowanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z możliwością jednoczesnego wygenerowania wspomnianych dokumentów dla wielu działek. Moduł udostępnia także przeglądarkę tekstów uchwał z narzędziem wyszukiwania, dzięki którym można w wygodny i bardzo szybki sposób znaleźć pożądaną treść. IPplan oferuje także funkcjonalność prowadzenia rejestrów decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) z graficzną prezentacją danych na mapie ewidencyjnej. Całość opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach, które kryją się pod prostymi i przyjaznymi interfejsami. W jak największym stopniu staramy się komponować je w formie kreatorów prowadzących użytkownika przez cały proces krok po kroku. Dużą pomoc dla operatora stanowi także walidacja danych, która dba o poprawność wprowadzanych informacji i sygnalizuje ewentualne błędy.

Promocję Gminy wspomoże z kolei moduł IPpoi czyli narzędzie, które umożliwia samodzielne wprowadzanie i edycję informacji o wszelkich użytecznych i ciekawych miejscach na terenie Gminy z możliwością ich późniejszej prezentacji i lokalizowania na portalu mapowym.

System Informacji Przestrzennej IPmap umożliwi także promocję Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowy Tarnowskiej na terenie miejscowości Morzychna. Dzięki modułowi IPinwestycje pracownicy w Urzędzie będą mogli zarządzać danymi na temat terenów inwestycyjnych, publikując następnie wybrane informacje na gminnym portalu mapowym. Ze wspomnianego rozwiązania już teraz aktywnie korzysta Gmina Tuchów prezentując ofertę Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż decyzja dotycząca wdrożenia była poprzedzona wcześniejszymi prezentacjami, spotkaniami i ustaleniami co do ostatecznego kształtu rozwiązania. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania systemu w gminie. Rozwiązania wdrażane pospiesznie bez wcześniejszego sprawdzenia możliwości i omówienia szczegółów, okazują się z upływem czasu martwymi systemami, występującymi często jedynie pod postacią portali mapowych i w rezultacie nie oferują one oczekiwanych możliwości.

Wszystkie Gminy, którym zależy na bezpośredniej współpracy i rozwiązaniach dostosowanych do indywidualnych oczekiwań, zapraszamy do nawiązania kontaktu