Końcem września Gmina Bobowa uruchomiła System Informacji Przestrzennej IPmap. Wdrożenie obejmowało swoim zakresem oddanie do użytku ogólnodostępnej części zewnętrznej w postaci portalu mapowego, oraz części wewnętrznej przeznaczonej dla pracowników Urzędu.

Portal mapowy to najczęściej spotykana forma rozwiązań GIS w samorządach. Umożliwia on wszystkim zainteresowanym – mieszkańcom, inwestorom lub turystom szybkie i łatwe zapoznanie się z wybranymi informacjami. W niektórych przypadkach portale mapowe służą również pracownikom urzędów do wstępnej lokalizacji obiektów i zjawisk na terenie gminy. Zakres tematyczny informacji prezentowanych na portalu mapowym jest praktycznie nieograniczony. Należy jedynie podkreślić, że portal mapowy nie udostępnia wglądu do żadnych danych chronionych. Prezentowane w ramach portalu mapowego informacje nie mogą także stanowić podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych.

Drugą, znacznie bardziej rozbudowaną pod kątem dostępnych opcji oraz przetwarzanych informacji częścią systemu IPmap są moduły dostępne jedynie dla autoryzowanych użytkowników po stronie urzędu. Dostęp do systemu IPmap i jego poszczególnych modułów odbywa się z poziomu aplikacji desktopowej, dedykowanej do pracy z danymi graficznymi zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej. Tak jak we wszystkich wdrożeniach systemu IPmap, część wewnętrzna systemu została zainstalowana na fizycznym serwerze znajdującym się w Urzędzie zapewniając większe bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych oraz niezależność od połączenia internetowego.

Szybki i łatwy dostęp do informacji poprzez portal mapowy zapewnia jedną z doskonałych i nowoczesnych form komunikacji Gminy z otoczeniem. Z drugiej strony, zaawansowane narzędzia po stronie urzędowej sprawiają, że wykonywanie codziennych obowiązków w urzędzie jest bardziej efektywne i sprzyja poprawie obsługi interesantów. Wszystko to możliwe jest dzięki wykorzystaniu jednego, spójnego Systemu Informacji Przestrzennej IPmap.