krynica-zdroj-ipmap

Niezwykle miło nam poinformować, iż do grona gmin korzystających z Systemu Informacji Przestrzennej IPmap dołączy kolejna gmina uzdrowiskowa – Krynica-Zdrój. Tak jak w przypadku wszystkich naszych wdrożeń, szczególną uwagę skupiamy na realnych korzyściach płynących z wykorzystania systemu IPmap podczas wykonywania codziennych obowiązków w Urzędzie.

Jest to możliwe dzięki temu, iż każde wdrożenie ma charakter indywidualny, dostosowany do realiów panujących w danej jednostce. System IPmap to rozbudowane, aczkolwiek proste w obsłudze rozwiązanie, które nie ogranicza swojej funkcji jedynie do prezentowania danych w postaci portalu mapowego ale udostępnia zaawansowane możliwości ich wprowadzania i przetwarzania.

Prostota obsługi to jedna z najczęściej wymienianych zalet naszego oprogramowania!

Dokonany przez Krynicę-Zdrój wybór, to także kolejny dowód na rosnącą świadomość samorządów w kwestii wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Nie chodzi o to, aby kupić coś tanio lub drogo – chodzi o to aby dokonać słusznego wyboru w rozsądnej i adekwatnej do oferowanych możliwości cenie.