Rzepiennik Strzyżewski to już 8 gmina z powiatu tarnowskiego, która zdecydowała się na współpracę z naszą firmą w temacie zarządzania informacją przestrzenną. Z Systemu IPmap oraz oferowanych przez nas usług korzystają między innymi bezpośrednio sąsiadujące gminy: Ciężkowice, Tuchów oraz Szerzyny.

Jesienią wszyscy zainteresowani będą mogli odwiedzić gminny portal mapowy IPportal, na którym zaprezentowane zostaną między innymi dane katastralne i informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego w Gminie. Portal mapowy będzie także doskonałym narzędziem do promocji wszystkich atrakcji oraz ciekawych i przydatnych miejsc zlokalizowanych na terenie Gminy.

Oprócz wdrożenia Systemu IPmap, Gmina zdecydowała się dodatkowo na zlecenie analizy gruntów pod kątem własności. Tego typu zlecenie świadczy o coraz większej świadomości samorządów co do możliwości jakie dają systemy informacji przestrzennej. Wspomniana analiza jest także doskonałym punktem wyjścia do dalszego prowadzenia rejestru mienia w oferowanym przez nas module IPmienie. Moduł ten, w odróżnieniu od wielu spotykanych rozwiązań, znacznie wykracza możliwościami poza zwykłą prezentację danych na mapie. Umożliwia on między innymi wprowadzanie szczegółowych informacji o wszelkich formach władania z późniejszym wykorzystaniem informacji przy automatycznym generowaniu raportów i zestawień.