Na portalu mapowym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – www.sip.muszyna.pl uruchomiony został kataster słoneczny. Jest to rozwiązanie, które w łatwy sposób umożliwia zapoznanie się z możliwym potencjałem instalacji fotowoltaicznych i solarnych zainstalowanych na poszczególnych dachach budynków.

Dzięki przeprowadzonej analizie Gmina uzyskała kompleksową informację na temat potencjału poszczególnych budynków, a nawet poszczególnych dachów i ich połaci pod kątem zastosowania energii solarnej na obszarze miasta Muszyna.

W przeprowadzonej analizie wykorzystano między innymi dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego terenu (LiDAR) z uwzględnieniem czynników wpływających na potencjał, m.in. takich jak:

  • roczne nasłonecznienie z uwzględnieniem promieniowania bezpośredniego i pośredniego
  • kształt, nachylenie oraz orientacja dachów
  • zacienienie wynikające z lokalizacji sąsiednich budynków, roślinności oraz pozostałych elementów infrastruktury

Dostarczone wyniki mogą pomóc w dalszej promocji wykorzystania ekologicznych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Jest to także kolejny przykład możliwych sposobów walki ze smogiem i złą jakością powietrza, co jest dodatkowo niezwykle istotne ze względu na uzdrowiskowy charakter Gminy.

Opracowanie powstało w ramach współpracy z niemiecką firmą IP Syscon, która od wielu lat przeprowadza tego typu analizy w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii.

Aby zapoznać się z wynikami analizy, przy wejściu na portal mapowy na ekranie startowym należy wybrać odpowiednią kompozycję mapową, lub już po wejściu na portal, włączyć warstwy tematyczne dotyczące katastru słonecznego. Kliknięcie w budynki objęte analizą umożliwia z kolei zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami.

W przypadku zainteresowania wykonaniem podobnej analizy dla gminy, wybranych miejscowości, obszarów lub pojedynczych budynków, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy