4 lutego 2016 r. w hotelu Heron Live Hotel odbyła się konferencja „Inteligentne zarządzanie nowoczesną gminą”. Konferencję zorganizowała Gmina Gródek nad Dunajcem. Wspólnie z firmami Schreder oraz TOP8000 mieliśmy okazję być partnerem tego wydarzenia. Na konferencję przybyli głównie burmistrzowie, wójtowie oraz sekretarze gmin z regionu.

W ramach konferencji zaprezentowaliśmy informacje dotyczące funkcjonowania systemów informacji przestrzennej w urzędach gmin. Naszym celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi, że tego typu rozwiązania powinny być wdrażane z uwzględnieniem potrzeb różnych referatów, a nie tylko pojedynczych wydziałów, które realizują węższy zakres obowiązków. Dużą uwagę poświęciliśmy także na omówienie funkcji jakie powinien spełniać efektywny system informacji przestrzennej. SIP to przede wszystkim ogromne możliwości przetwarzania i zarządzania danymi, a nie tylko ich ostateczna prezentacja.

Zaprezentowaliśmy również szerokie możliwości wymiany danych pomiędzy Systemem IPmap a innymi systemami funkcjonującymi w urzędach. Na zakończenie przedstawiliśmy kierunki rozwoju naszego oprogramowania, które już teraz stanowi efektywne i komfortowe narzędzie wspomagające zarządzanie nowoczesną gminą.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Małopolską Telewizję IMAV, portal URBNEWS.pl prezentujący informacje dotyczące urbanistyki i gospodarki przestrzennej oraz portal geoinformacyjny gisplay.pl.

Więcej zdjęć oraz krótka relacja z konferencji dostępne na naszym profilu Facebook oraz na stronach imav.tv , urbnews.pl i gisplay.pl

Dziękujemy za udział w konferencji i wspólnie spędzony czas

Galeria zdjęć: