Z przyjemnością informujemy, iż przystąpiliśmy do Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin funkcjonującego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Początki Forum sięgają roku 1994, a jego Członkami w przeważającej większości są reprezentanci gmin i powiatów z Małopolski. Forum służy doskonaleniu wiedzy i podnoszeniu kompetencji w zakresie gospodarki przestrzennej i budownictwa. Umożliwia także wymianę poglądów oraz doświadczeń w celu popularyzacji dobrych praktyk i rozwiązań.

Jesteśmy przekonani, że udział w comiesięcznych spotkaniach, przyczyni się do jeszcze lepszego zrozumienia aktualnych zadań i problemów jakie stoją przed Gminami i umożliwi nam znacznie szybsze reagowanie na pojawiające się potrzeby.

Więcej informacji na stronie internetowej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji – http://www.beta.mistia.org.pl/fora/forum-gospodarki-przestrzennej-gmin/

Do zobaczenia!