Końcem września rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej IPmap w Gminie Brzesko. Nawiązanie współpracy było poprzedzone kilkukrotnymi prezentacjami możliwości systemu oraz omówieniem szczegółów dotyczących funkcjonalności jakie są wymagane w jego finalnej wersji.

Jest to doskonały przykład pokazujący, że sprawny i bogaty w zaawansowane możliwości system informacji przestrzennej nie może być wdrażany metodą „kopiuj – wklej”. Tylko indywidualne podejście do tematu umożliwia późniejsze ułatwienie pracy –  bo w tym też tkwi istota całego przedsięwzięcia.

Wdrożenie w Brzesku obejmuje swym zakresem m.in. prace związane z uruchomieniem:

  • gminnego portalu mapowego IPportal przeznaczonego dla mieszkańców gminy, potencjalnych inwestorów oraz wszystkich osób odwiedzających teren gminy Brzesko w celach turystycznych i rekreacyjnych
  • modułu IPplan służącego do generowania wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP oraz do prowadzenia rejestru decyzji WZ i ULICP z prezentacją terenów na mapie ewidencyjnej
  • modułu IPmienie oferującego zaawansowane możliwości ewidencjonowania mienia należącego do gminy wraz z możliwością wprowadzania szczegółowych informacji o dzierżawach, służebnościach, użytkowaniu wieczystym, itd. z prezentacją danych na mapie oraz szerokimi możliwościami raportowania
  • modułu IPpoi, dzięki któremu gmina może samodzielnie wprowadzać informacje dotyczące wszelkich ciekawych i użytecznych miejsc rozlokowanych na swoim terenie, np. bankomatów, zabytków lub miejsc, w których odbywają się aktualnie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe

Cały system IPmap zostanie zainstalowany na serwerze zlokalizowanym w urzędzie i należącym do gminy. Dzięki temu żadne wrażliwe informacje nie będą przesyłane za pośrednictwem Internetu, a operowanie danymi będzie znacznie szybsze dzięki pracy w lokalnej sieci urzędowej. Rosnące zainteresowanie tego typu podejściem utwierdza nas w przekonaniu o słuszności przyjętego przez nas modelu oprogramowania.

Jeżeli Państwu również zależy na solidnych podstawach, bezpieczeństwie danych, szybkości i komforcie pracy, zachęcamy do nawiązania kontaktu i omówienia możliwości nawiązania długotrwałej współpracy.